Coaching

Op dit moment zie je dat veel bedrijven in transitie zijn: door de veranderingen in de maatschappij, bijvoorbeeld door de komst en de explosieve groei van internet, moeten bedrijven zich opnieuw uitvinden en hun bestemming herzien. Soms gaat dat gepaard met (gedwongen) ontslag. In dat proces heb ik oog voor alle stromingen, wat leeft er op de werkvloer?

Tijdens de coaching krijg je een ander perspectief op de situatie, je ervaart meer ruimte om je eigen keuzes te maken. Die verandering is vaak simpeler te bewerkstelligen dan gedacht. Deze animatie van het Bert Hellinger Instituut over systemisch coachen is daar een mooi voorbeeld van.

Ik werk onder meer volgens de Psych-K-methode. Een mens functioneert op basis van zijn onderbewustzijn, wetenschappelijk is aangetoond dat slechts 5 procent door ons bewustzijn wordt aangestuurd. Het onderbewustzijn bepaalt voor een groot gedeelte je handelen, wat je voelt en denkt. Als je niet voluit kunt leven, zul je  het meest bereiken als je dat onderbewustzijn verandert. Als niet gelukkig bent met je eigen handelen, ervaar je een vorm van stress. Dit kan voortkomen uit situaties in het heden die elementen bevatten van gebeurtenissen uit het verleden. Niet altijd heb je door waardoor die stressreactie is ontstaan.

Het onderbewustzijn wordt aangestuurd door overtuigingen die je onderbewustzijn heeft getrokken uit eerdere situaties, zo ben je geprogrammeerd. Het is echter goed mogelijk om die overtuigingen te herprogrammeren: meestal zijn slechts een paar sessies nodig. Ik vertel je daar graag meer over.